over baas

Weergaven:
Je kunt je gepubliceerde bot nu ook met embed code inplakken in je site. 

<iframe src="https://chat.baas.bot/chat/[jouwbot]/embeddedbaas.html" width="560" height="600" > 
</iframe>

Je kunt direct vanaf chat.baas.bot embedden als je bij het publiceren hebt gekozen voor een publieke site. Doe je dit niet, dan moet je de embed code op je eigen server zetten.